Oleh ; Ir. Jamaliah

Seleksi mempunyai peran penting dalam upaya mendapatkan pejantan yang unggul sehingga pejantan terpilih adalah merupakan pejantan hasil seleksi yang sanggup melayani betina apabila dipasangkan didalam kandang breeding